Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC)

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ โดยมี ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.