Header Ads

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


ณ. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร​ (รัชกาลที่​ 9)​ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ โดย​มี​ นายวินัย​ พวงดอกไม้​ หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์​ นางทวีรัตน์​ วงษ์สุนทร ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ และเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในโครงการ​ ฯ​ ดังกล่าว
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน ของบุคลากรในหน่วยงาน และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร จึงร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.