Header Ads

รฟท.ปิดทางตัดรถไฟจุดเสี่ยงสูงถาวร ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ปชช.ใช้เป็นทางลัดผ่านในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง

  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มอบหมายให้นายดาโอะ มามะ รักษาการสารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส พร้อมด้วยนายประชานิวัฒน์ บัวศรี ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรหาดใหญ่ นายธเนส ตาเมืองมูล ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส นายศุภกิจ เสนนอก ปลัดอำเภอเจาะไอร้องฝ่ายงานปกครอง นายเกรียงไกร  ธารประสพ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส และนายธำรงค์  มากชิต ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขานราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่จุดตัดรถไฟในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟร่วมกัน ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหามาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟ โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การแก้ไขอย่างเร่งด่วน 


ซึ่งการสำรวจตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางลัดผ่านที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและมีความเสี่ยงสูง พิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งหากเป็นทางลัดผ่านขนาดใหญ่ และมีความจำเป็นต้องเปิดให้สัญจรจะต้องติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ ทางลัดผ่านขนาดเล็ก หากไม่จำเป็นมีปริมาณรถน้อย และมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถไฟจำเป็นต้องปิด อีกทั้งต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ทางด้านนายประชานิวัฒน์ บัวศรี ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรหาดใหญ่ เปิดเผยว่า หลังจากได้มีมติกับทางอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่น โดยทางการรถไฟฯร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส มีมติให้อำเภอเจาะไอร้องเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาทางลัดผ่าน โดยในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการด้วยกันทั้งหมด 6 จุด โดยเสนอว่าควรปิดถาวรจำนวน 6  จุด เพราะมีประชาชนสัญจรข้ามไม่มากนัก ประกอบด้วย จุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 บ้านบูเกะ จำนวน 1 จุด จุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะเล็ง จำนวน 1 จุด จุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านบือราแง จำนวน 3 จุด จุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านกูเว จำนวน 1 จุด ในส่วนของจุดผ่อนปรนมี 4 จุด และเห็นว่าควรผ่อนปรนให้ประชาชนสัญจรไปก่อน จำนวน 4 จุด เพราะยังมีประชาชนที่มีความจำเป็นต้องสัญจรข้ามมากพอสมควร ดังต่อไปนี้

จำนวน จุดที่อยู่ในขตหมู่ที่ 1 บ้านเจาะเกาะ 1 จุด จุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านกูเว ทางไปโรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 1 จุด จุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านสะเตียร์

จำนวน 1 จุด และจุดที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านไอสะเตียร์จำนวน 1 จุด โดยเพิ่มระยะการมองเห็นตั้งแต่ขอบรางรถไฟออกไปยังถนนระยะทาง 40 เมตร และต้องปรับระยะการมองเห็น (ระยะ A) คือจากขอบถนนไปข้างละ 150 เมตร แต่จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางบดบังการมองเห็นทั้งรถยนต์และรถไฟ 


“ซึ่งกรณีของอำเภอเจาะไอร้องมีการตั้งบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องของพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้ จึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชนอย่างถูกต้อง ว่าเจ้าหน้าที่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นที่เจาะไอร้องมีทั้งหมด 17 จุด ซึ่งลดไปได้แล้วเหลือแค่ 4 จุดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม มีมติให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการโดยหลังจากนี้ก็จะขยายไปในแต่ละอำเภอที่มีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมดด้วย”

อย่างไรก็ตาม รฟท. ร่วมกับจังหวัดและชุมชนจะดำเนินการตรวจสอบจุดตัดทางลัดผ่านที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานเจ้าของถนนทางผ่าน เพื่อพิจารณาจุดตัดที่จะต้องติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟอัตโนมัติ ส่วนทางลัดผ่านขนาดเล็กจะดำเนินการปิด รวมทั้งจุดตัดทางรถไฟ โดยจะต้องมีการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (Collector Road) เพื่อข้ามทาง ณ จุดที่ปลอดภัยแทนอีกด้วย


ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส


ขับเคลื่อนโดย Blogger.