Header Ads

📰⚽️🏆อำเภอรือเสาะร่วมกับกองกำลังในพื้นทีจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนและหน่วยงานของรัฐตำบลลาโละ

 

   📰⚽️วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลลาโละ  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีพลามัยที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป 


โดยนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ได้เป็นผู้บรรยายการแข่งขันฟุตบอล(ผู้บรรยายอาวุโส ลูกศิษย์พิศนุ นิลกลัด ซึ่งอยู่ด้วยกันตั้งปี 2530) สามารถสร้างบรรยากาศความสนุกสนานแก่ผู้ชมในสนามได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ มีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ, พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย,นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส  และหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย  ณ สนามสถานีรถไฟลาโละ ตำบลลาโละ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส/ข่าว-อามัด สะมะแอ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.