Header Ads

เทศบาลนครนครสวรรค์เร่งพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ร่องน้ำด้านในเกาะญวน


ณ. ร่องน้ำด้านในเกาะญวน อำเภอเมือง นายจิตตเกษมณ์​ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เร่งปรับภูมิทัศน์​ พัฒนา​พื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวนอย่างต่อเนื่อง​ เพื่อนำไปสู่อนาคตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองนครสวรรค์ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยแนวคิดของ​ นายจิตตเกษมณ์​ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะญวน ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพน้ำภายหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ การรณรงค์ ให้ร่วมกัน ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และความสามารถของการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้ปล่อยพันธุ์ปลาต่าง​ ๆ​ รวมกว่า 20, 000 ตัว ลงในแหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณภาพน้ำภายหลังการบำบัด ซึ่งจากการดำเนินการให้มีความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติในการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง​ ๆ​อาทิ​ รางวัลที่ 1 ระดับอาเซียน​ โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้านน้ำ​(ASEAN​ ESC AWARD​ 2014) รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  และรางวัลแนวความคิดต้นแบบเมืองนิเวศ

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.