Header Ads

วัดเขากบ​ พระอารามหลวง​ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสสรรค์

 

ณ.วัดวรนาถบรรพต​ พระอารามหลวง นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง​ วิถีไทย​ วิถีพุทธจังหวัดนครสวรรค์​ ประจำปี 2563 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้

โดยการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสรรค์ ประจำปี 2563 มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง   และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป


!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.