Header Ads

หัวหน้าทีมนครสวรรค์บ้านเรา นำลูกทีมลุยหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ท่ามกลางการให้ความสนใจและต้อนรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

 

พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์  หัวหน้าทีมนครสวรรค์บ้านเรา  นำลูกทีมเขตการเลือกตั้งต่างๆลงพื้นที่เดินหน้าหาเสียงนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดได้นำลูกทีมลงพื้นที่หาเสียงใน ตลาดอำเภอชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  โดยยังชูนโยบายนำคนท้องถิ่นมาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่น  โดยไม่อิงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองในระดับชาติที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน  ซึ่งในแต่ละวันในช่วงเย็นกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราจะเลือกพบปะพี่น้องประชาชนตามชุมชนและตลาดสดพื้นที่ต่างๆ  โดยได้รับการตอบรับและให้ความสนใจจากผู้ที่พบเห็นตลอดการหาเสียง สำหรับจังหวัดนครสวรรค์มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น 36 เขต ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ โดยมีผุ้สมัครจากกลุ่มต่างๆทั้งสิ้น 3 กลุ่มคือกลุ่มของคณะก้าวหน้า กลุ่มเสรีรวมไทย กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา และผู้สมัครอิสระอีกจำนวนหนึ่ง
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.