Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จัดประเพณีลอยกระทง พร้อมด้วยการประกวดนางนพมาศ

 


ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เปิดงานประเพณีลอยกระทง​ และการประกวดนางสาวนพมาศ​ ณ. บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก​ โดยมี​ นายจำลอง​ พรมหนองโดก​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก​ กล่าวรายงาน​ ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 มันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งโดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำ เช่นกระทง เรือ แพ​ดอกบัว แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีความเชื่อต่างๆกันไป ประเพณีลอยกระทงมิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร​ ลาว​  และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆกับบ้านเราจะแตกต่างกันบ้างก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทงก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน

การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป มีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นบูชารอยพระพุทธบาท​ ณ. หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททา ในประเทศอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา​ นอกจากนี้ การลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป แต่บางส่วนท้องที่ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เพื่อสะเดาะเคราะห์ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ ส่วนใหญ่ก็อธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความเจริญแล้ว การวิตกทุกข์ร้อน เรื่องเพาะปลูกว่าจะไม่ได้ผล ก็น้อยลงไป แต่ก็ยังทำการบวงสรวง ตามที่เคยทำมาจนเป็นประเพณี เพียงแตกต่างก็แก้ให้เข้ากับคติลัทธิทางศาสนาที่ตนนับถือ​ เช่น มีการทำบุญสุนทานเพิ่มขึ้นในทางพุทธศาสนาเป็นต้น แต่ที่สุดก็คงเหลือแต่การเล่นสนุกสนานรื่นเริงกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การลอยกระทงจึงมีอยู่ในชาติต่างๆทั่วไป และการที่ ไปลอยน้ำก็คงเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาที่มนุษย์โดยธรรมดา มักจะเอาอะไรไปทิ้งในน้ำให้มันลอยไป ตามความเชื่อของบุคคล
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.