Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม แหลมฉบัง Big Cleaning day ร่วมทำความสะอาด บ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

 


ที่บ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง  ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานเปิดในกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบาย โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port)

ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ได้จัดทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ถือว่าได้ดำเนินการล่าช้ากว่าทุกปี เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม  แต่ในช่วงนี้ถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว จึงได้จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ขึ้น 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับผู้อยู่อาศัย ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดที่พักอาศัย และพื้นที่สันทนาการโดยรอบอาคาร  ถือเป็นการคืนความสะอาดให้กับพื้นที่ หลังจากที่ได้ใช้พื้นที่ ทั้งอยู่อาศัยและทำกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 1 ปี 
 
โดยมีพนักงานจากทุกกอง ในท่าเรือแหลมฉบัง มาร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่งในปกติ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดให้มีสวัสดิการในการดูแลทำความสะอาดโดยรอบอาคารที่พักอยู่แล้ว แต่กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ตระหนักถึงการร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มจาก การปลูกฝังการรักษาความสะอาด และ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ใกล้ตัวก่อน คือบ้านพักอาศัย

สัมภาษณ์ : ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผ็อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.