Header Ads

การรับสมัครนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ มีลงสมัครนายกฯ 3 คน สมาชิกสภาฯทีมนครสวรรค์บ้านเราสมัครครบทุกเขตเพียงทีมเดียว

 

จากการที่มีการเปิดรับสมัครนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ปรากฎว่ามีผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายศรัญ ฤกษ์อัตถการ ทีมก้าวหน้า เบอร์ 1 นางสาวสิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ ทีมเสรีรวมไทย เบอร์ 2 และพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ทีมนครสวรรค์บ้านเรา เบอร์ 3


ส่วนการสมัครสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ปรากฎว่ามีทีมที่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 36 เขต มีทีมเดียวคือทีมนครสวรรค์บ้านเรา ส่วนทีมก้าวหน้า ผู้สมัครในครั้งแรกมีชื่อ 20 เขต แต่เมื่อถึงเวลาสมัครมีผู้สมัครมาเพียง 10 กว่าเขต และทีมเสรีรวมไทย มีผู้สมัครไม่เกิน 10 เขต


หลังจากการสมัครแต่ละทีม แต่ละเขตต่างมีกองเชียร์มาให้กำลังใจ มอบพวงมาลัย ส่งเสียงเชียร์ กันอย่างคึกคักสนุกสนาน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันและแยกย้ายกันไป


ในส่วนของทีมนครสวรรค์บ้านเรามีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันและประชุมปรึกษาหารือวางแผนในการบริหารจัดการเรื่องการลงพื้นที่หาเสียง ก่อนจะแยกย้ายกันไปดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.