Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กล่าวให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเปิดฝึกอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ประกอบด้วย

1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

2. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)

3. ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน​ อำเภ​อเมือง​ จังหวัดน่าน
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.