Header Ads

เมืองปากน้ำโพ​ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน”

 

วันนี้ (31 ตุลาคม 2563) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน” โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 


สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปลูกฝัง ตลอดจนรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนส่งเสริมกรท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนที่มาได้ร่วมรับชมและทำกิจกรรม 


ทั้งนี้กิจกรรมการลอยกระทง ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย มาลอยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.