Header Ads

"เมืองสี่แคว" จัดการแข่งขันคริกเก็ตเยาวชน​ชิงชนะเลิศ​แห่ง​ประเทศไทย​ รุ่น​อายุไม่เกิน​ 15​ ปี​ ณ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ​นครสวรรค์ นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี​ ณ. สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​ จิรประวัติ​ นครสวรรค์นายโกมล​ จันทรา​รักษ์​ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เผยว่าสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ​ และความสามารถ เพื่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ จนไปถึงระดับนานาชาติ จึงได้จัดการแข่งขันคริกเก็ตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ สร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และที่สำคัญเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ


สำหรับการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 15 ปีในครั้งนี้ ได้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 24 ทีม แบ่งเป็นประเภททีมชาย 12 ทีม ได้แก่จันทบุรี สระแก้วมหาสารคาม ศรีสะเกษอุดรธานี​ นครราชสีมา​บุรีรัมย์ ลำพูน​ เชียงใหม่​ น่าน​ ปัตตานี​ และนครสวรรค์​ ส่วน ประเภททีมหญิง 12 ทีม โดยจะทำการแข่งขันในระหว่าง​ วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2563 ณ.สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​ จิรประวัติ นครสวรรค์

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.