Header Ads

ชลบุรี - ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ

ที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ในการประชุม ปรึกษาหารือ ข้อราชการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พุทธศักราช 2562 รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี  เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมให้การต้อนรับ อีกด้วย


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.