Header Ads

"ผู้ว่าเมืองสี่แคว" ลงพื้นที่ปากคลองบึงบอระเพ็ด​ เพื่อดูการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด​ หลังจากที่ผ่านมาบึงบอระเพ็ดขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน

 นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่บริเวณปากคลองบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด หลังจากที่ผ่านมาบึงบอระเพ็ดขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน หลังจากที่​ นายสุพิศ พิทักธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล​กรมชลประทาน​ ได้ระดมคนงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดอย่างเร่งด่วน ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดหลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้ว ในขณะที่ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดเพิ่มมาขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 และที่ 3 ส่วนเครื่องจักรสูบน้ำสำนักเครื่องจักรกล ยังคงเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านบริเวณตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าสู่คลองบึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสามารถติดตั้งและสูบน้ำจากบริเวณดังกล่าวได้ จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่บอกว่า ในขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว ซึ่งแต่ละตัวสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร​ ต่อวัน และสามารถเดินเครื่องสูบน้ำส่งต่อเข้าคลองส่งน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดได้ประกอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมในพื้นที่บึงบอระเพ็ดปริมาณมาก ในขณะเดียวกันระดับน้ำของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านบริเวณดังกล่าวเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นทำให้ง่ายต่อการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดด้วยเช่นกัน
!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ ​news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.