Header Ads

วัดพุทธมงคลนิมิตร จัดเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพุทธมงคลนิมิต ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา​ เดชพันธุ์​   รองนายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกร่วมเป็นเจ้าภาพกันฑ์เทศน์ และร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งวัดพุทธมงคลนิมิต ได้จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ประจำปีพุทธศักราช 2563 (เทศน์แหล่ประยุกต์ 2 ธรรมมาสน์) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.