Header Ads

สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน ขณะนี้! น้ำปริ่มสปิลเวย์ เตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อรับมืออย่างทันท่วงที

 

เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์มีปริมาณมากขึ้น โดยอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ สามารถจุน้ำได้ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณในปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่ 78  ล้านลูกบาศก์เมตร ยังเหลืออีกเพียง 4 ล้านลูกบาศก์เมตรที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จะสามารถประจุน้ำได้  และยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  คาดการณ์ว่า อีกประมาณ 2 วัน น้ำจะล้นสปิลเวย์


ทั้งนี้อำเภอแม่เปินได้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่พื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ และบ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองโพธิ์ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0886436594

ขับเคลื่อนโดย Blogger.