Header Ads

ร่วมหาทางออก การยกฐานะ อบต.นครสวรรค์ตก เป็นเทศบาล


 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนครสวรรค์ตก ร่วมหารือ เพื่อหาทางออก  ประเด็นการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาล 

      ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลนครสวรรค์ตก เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวความคิด และหารือ ในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง

    หลังจากที่ได้มีการจัดทำประชาคมยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาลเมือง ไปเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา   ซึ่งเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมในวันดังกล่าวยังไม่เห็นด้วย กับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ประกอบกับมีจำนวนประชาชนที่มาเข้าร่วมการประชาคม ไม่ถึงเกณฑ์ของการทำประชาคม จึงยังไม่สามารถลงมติและหาข้อสรุปได้ 

    วันนี้นายจำลอง พรหมหนองโดก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ปลัด อบต. ผอ.กองงานส่วนต่างๆ  จึงได้จัดการประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง10หมู่บ้าน เพื่อพิจารณา หาแนวทางในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน  ตามความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ  เรื่องการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ก่อนที่จะได้มีการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลอีกครั้งต่อไป !!!!! อัมพล​ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.