Header Ads

ช่วงวันหยุดเสาร์​-อาทิตย์​ นักท่องเที่ยวยังพาครอบครัวมาพักผ่อนที่​ แก่งเกาะใหญ่​ เสมอ

นักท่องเที่ยวพาครอบครัว​เที่ยวน้ำตกช่วงวันหยุดอย่างหนาแน่น​ นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้าท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่พื้นที่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์กันเป็นจำนวนมาก  หลังจากวันหยุดเสาร์​-อาทิตย์​ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์​  ล่าสุดตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเดินทางพาครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวยังคงเที่ยวแบบมีความสุขกับบรรยากาศ​ที่บริสุทธิ์​ ซึ่งสถานแหล่งท่องเที่ยวยังคงนำเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกลองตรวจวัดอุณหภูมิ บันทึกประวัตินักท่องเที่ยวและการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ รวมทั้งกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าสถานที่อย่างเข้มงวด  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์   มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่มากมาย  สลับกับน้ำที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี  จึงมีนักท่องเที่ยวต่างนิยมเข้าไปเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนตามธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก 
!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.