Header Ads

โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ ฝนตกหนักทำให้นักเรียนและชาวบ้านเดือดร้อนมาก

โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนัก ทำให้ท่วมสนามของโรงเรียนวัดทับกฤช สร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียน และชาวบ้านที่จะมาเข้าทำบุญที่วัด และที่สำคัญ ทางวัดทับกฤชเหนือ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ทางวัดทับกฤชเหนือ จะทำพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ สมเด็จองค์ปฐม ทรัพย์รุ่งเรือง หน้าตักขนาด 69 นิ้ว และจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดทับกฤชเหนือ

ซึ่งวันนี้ นายดิเรก ขำเสม ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 พร้อมชาวบ้าน ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นเร่งทำการขุดลอกเพื่อระบายน้ำออกจากสนามดังกล่าว เพื่อให้ทันในพิธีหล่อพระในวันที่ 11 ที่จะมาถึง


!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.