Header Ads

พัฒนาการเมืองปากน้ำโพ​ จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน​ และส่งเสริมความสัมพันธ์​สมาชิกสหกรณ์​ออมทรัพย์​กรมการพัฒนาชุมชน​

 

โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​  พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายประดิษฐ์​ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์​ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน​ โดยการร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน​ พร้อมด้วยการมอบเงินซื้ออุปกรณ์​การแพทย์​เพื่อสังคม​ และทำกิจกรรม​"เธอกับฉัน​ ใครมีโชค"

ทั้งนี้​ นายประดิษฐ์​ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ ใจความว่า​ ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 59 ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากร ในวโรกาสเสด็จไปทรงกระทำพิธีเปิดเขื่อนและการ พลังงานไฟฟ้า​ แม่น้ำพุง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 เพื่อเป็นหลักการให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานเพื่อความผาสุกของประชาชนความตอนหนึ่งว่า" ในการปฏิบัติงาน ชาวบ้านมักมีความหวาดระแวง และเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกหมู่บ้าน ไม่ใช่พวกเดียวกัน การเชื่อถือหรือยอมทำตามคำแนะนำส่งเสริมจึงมีน้อย ดังนั้นจะต้องทำให้ประชาชนรู้สึกรักและเชื่อถือว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขา มีความปรารถนาจะช่วยเขาอย่างแท้จริง เช่น ให้ความรัก ช่วยเหลือ เมื่อเดือดร้อน ทำงานให้จริงจัง ซึ่งต้องใช้ความพยายาม ความอดทน เป็นอย่างมาก ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพหรือให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ต้องทำให้บ่อยๆ ไม่ใช่พูดหรือทำหนเดียว เพราะชาวบ้าน มีประเพณีความเคยชินมานาน และเมื่อแนะนำให้ทำอะไรได้แล้ว ต้องช่วยให้เขาขายได้ด้วย มิฉะนั้นเขาจะเสื่อมศรัทธา ไม่เชื่อถือทำต่อไป ขอให้ช่วยกันแนะนำชาวบ้านราษฎรให้ขยันขันแข็ง มีความฉลาดสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ทำงานหารายได้ และเก็บออม ไว้ใช้ในคราวจำเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคม การสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแต่ครอบครัวชนบทเป็นการป้องกันประเทศชาติด้านหนึ่ง" พร้อมกันนั้น​ นายประดิษฐ​์​ หลวงจอก​ ได้มอบ" เข็มสิงห์ทองคำ"ให้ข้าราชการกรมดีเด่นกรมฯ​ ประจำปี​ 2563​ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรกับข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 และการบรรยายการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรม​ ปี​พ.ศ. 2564 และ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ และทำกิจกรรมการเรียนรู้กับอาชีพใหม่ และฝึกปฏิบัติ
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13 (0619525644)!!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.