Header Ads

ศรีสะเกษ นักเรียนหอบหมากผีผ่วนมะละกอมะขามดองปลาดุกมามอบให้ ผอ.ร.ร.เกษียณอายุราชการ ครูเผยเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีการปลูกอยู่ในหมู่บ้านและเกิดขึ้นเองตามป่าไม่มีของขวัญของฝากเหมือนกับ ร.ร.ที่อยู่ในตัวเมือง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63   ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ศรีสะเกษว่า ขณะนี้ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษตามสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ครูใน ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ   บางแห่งจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่มีผู้มาร่วมงานจำนวนมากเพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพันกับครูที่ต้องพ้นจากชีวิตราชการหลังจากที่ต้องรับภาระหนักมาเป็นเวลาหลายสิบปีในการอบรมสั่งสอนศิษย์เพื่อหวังให้ศิษย์เป็นคนดีของประเทศชาติ   โดยที่ ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ก็ได้มีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับ นายเพชร  วงพรมมา  ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ที่ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาเช่นกัน   ซึ่งคณะครู น.ร.ของ ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ของ ร.ร.  มีครู น.ร.  ผู้ปกครอง น.ร. กรรมการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้านมาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักมาก     

โดยหลังจากที่ นายเพชร  วงพรมมา  ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เกษียณอายุราชการกับบรรดาผู้ที่มาร่วมงานทุกคนแล้ว  น.ร.ทุกคนได้นำเอาสิ่งของที่หามาได้จากในท้องถิ่น เช่น  หมากผีผ่วน ผลไม้ป่าที่มีอยู่ในป่า  มะละกอ  ผักกาด  มะเขือ  ปลาดุก  เห็ด  มะนาว บวบ  มะเขือยาว มะขามดอง  ขณะที่ น.ร.บางคนก็นำเอากระดาษมาร้อยเป็นพวงมาลัย เพื่อนำเอามามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการซึ่งนั่งอยู่บนเวที  เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักและน่าประทับใจสำหรับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก  เนื่องจากว่า สิ่งของที่ น.ร.นำเอามามอบให้กับ ผอ.ร.ร.เป็นผลิตผลทางการเกษตรและผลิตผลจากป่าที่ น.ร.ร่วมกับพ่อแม่หามามอบให้กับ นายเพชร  วงพรมมา ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ

นางแพรวพรรณ วงพรมมา ครู ค.ศ.3 ร.ร.บ้านไผ่หนองแคนที่ประกาศเชิญชวนให้ น.ร.นำเอาสิ่งของที่ระลึกมามอบให้กับอดีต ผอ.ร.ร.ในครั้งนี้  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63  ตนร่วมกับคณะครูได้ประกาศแจ้งหน้าเสาธงหลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วว่า นายเพชร  วงพรมมา  ผอ.ร.ร.จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. 63 และ ร.ร.จะมีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตในวันที่ 30 ก.ย. 63  จึงได้แจ้งให้ น.ร.ทุกคนหาของที่ระลึกมามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ตามแต่จะหาได้  ซึ่งเนื่องจากว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จึงมีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน  ดังนั้น ลูก ๆ น.ร.จึงได้นำเอาผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในบ้าน เช่น  มะละกอ  ผักกาด บวบ มะเขือ  มะขามดอง กล้วย มามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและแสดงความรักความผูกพันกับ ผอ.ร.ร.ในครั้งนี้  เป็นภาพที่น่ารักมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ทางด้าน น.ส.ธัญลักษณ์ ชินชัย  ครู ค.ศ.1 ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ที่ได้นำเอาภาพไปเผยแพร่ในสื่อโซเชี่ยล กล่าวว่า  ตนเห็นภาพความน่ารักของเด็ก น.ร.ที่นำเอาผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน รวมทั้งการไปหาเก็บหมากผีผ่วนเพื่อมามอบให้กับ  นายเพชร  วงพรมมา  อดีต ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เห็นว่า เป็นภาพที่น่ารักมาก  เนื่องจากว่า เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีของฝากของที่ระลึกที่เหมือนกับ ร.ร.ในเขตเมือง จึงได้นำเอาของที่ระลึกที่หาได้ในหมู่บ้านมามอบให้กับ อดีต ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพัน จึงได้นำเอาภาพความน่ารักนี้ไปเผยแพร่ในสื่อโซเชี่ยลเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้เห็นภาพความน่ารักของเด็ก น.ร. ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน    ในการจัดงานครั้งนี้

ขณะที่เด็ก น.ร.ที่นำเอาของฝากมามอบให้กับ ผอ.ร.ร.กล่าวว่า  ตนกับพ่อไปหาเก็บหมากผีผ่วน  มาจากในป่า  เพื่อต้องการให้ ผอ.ร.ร.ได้กินผลไม้ป่าจะได้มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนปลาดุกหาจับมาได้จากสระในหมู่บ้าน มะขามดอง ทำเองที่บ้านเพราะว่า พ่อแม่ทำมะขามดองขายในหมู่บ้านรสชาติอร่อยเปรี้ยวมาก อยากให้ ผอ.ร.ร.ได้กินผลไม้ที่ดีมีคุณภาพจะได้มีสุขภาพแข็งแรง////////


 

/////ศิริเกษ   หมายสุข  อัมพณ จับศรทิพย์///ขับเคลื่อนโดย Blogger.