Header Ads

ชาวอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดตะคร้อ​


วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ให้การต้อนรับและร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดมรรครังสฤษดิ์(วัดตะคร้อ) หมู่ที่ 8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยมี ดร.วรวิทย์ พร้อมด้วยคุณสุวิมล สุขวัชรินทร์ ประธานผู้อุปถัมภ์กองกฐินสามัคคี และคณะศรัทธาที่ร่วมเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐม ในโอกาสดังกล่าว นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมพิธีถวายวิหาร ถวายองค์จำลองหลวงพ่อเศียรทองคำ ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว และระฆัง ให้กับทางวัดมรรครังสฤษดิ์ และร่วมพิธีแห่ผ้ากฐินรอบพระอุโบสถร่วมกับทางเจ้าภาพกฐินสามัคคี 


   ในงานดังกล่าว มีชาวบ้านวัดมรรครังสฤษดิ์ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทานมากกว่า 100 เจ้าภาพให้การต้อนรับคณะศรัทธาที่เดินทางมาร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ จำนวน 24 คันรถบัส ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ สำหรับกฐินในครั้งนี้คณะศรัทธามีความประสงค์จะร่วมถวายเพื่อเป็นทุนในการสร้างกำแพงให้กับทางวัดทั้งสี่ด้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น​ 1,142,929 บาท


!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ ​news13 ​(0619525644)!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.