Header Ads

วัดตากฟ้า​ พระอารามหลวง​ รับพระราชทาน​ผ้าพระกฐิน​


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า​ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค 4 ประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิตตวุฒิ​ ลิ้มศิริเศรษฐกุล ประธานกรรมการบริษัท​ ส.เจริญ  เมดแคร์​ จำกัด​ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส​ พร้อมด้วย​ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า​ คหบดี พี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า เข้าร่วมประกอบในพิธี


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช​ สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม​ บรมนาถบพิตร​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายจิตตวุฒิ​ ลิ้มศิริเศรษฐกุล​ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา กาลถ้วนไตรมาส​ ณ.วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.