Header Ads

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คุณถวายแจกันดอกบัวแด่พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) เจ้าอาวาส วัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายแจกันดอกบัวแด่พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) เจ้าอาวาส วัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำเป็นผู้เชิญแจกันดอกบัวถวายแด่พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) ณ วัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13.(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.