Header Ads

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สร้างมัคคุเทศก์น้อย ประจำตำแหน่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด


ณ.ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ​ นายสันติ​ จันทร์​เผิบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สร้างมัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดให้มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกันในระหว่างภูมิภาค เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง และที่สำคัญสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดยการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้งปี เช่น เทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนก เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและประชาชนโดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว การบริการ และสนใจฝึกฝนเป็นมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการนี้เป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนของสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำเป็นต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 คนเพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเห็นว่ามีบุคลิกภาพและมีความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยที่จะปฏิบัติงานให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว​ ณ. แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และจังหวัดนครสวรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยในภาคเช้าของกิจกรรมวันนี้จะเป็นการให้ความรู้มัคคุเทศก์น้อยทั้งด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พันธุ์พืช พันธุ์นกและพรรณไม้น้ำ ของบึงบอระเพ็ด​ นายกำพล​ โมลัยรักษ์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์​ และ​นางลาวัลย์​ โมลัยรักษ์​ จาก​ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)​ จังหวัดนครสวรรค์​ ซึ่งทั้ง 2 ท่านจะเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับมัคคุเทศก์น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!


ขับเคลื่อนโดย Blogger.