Header Ads

ศรีสะเกษ วัดศิริวราวาสทอดกฐินสามัคคี 4 เผ่าไทย ได้จตุปัจจัยกว่า 900,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดศิริวราวาส  ต.น้ำอ้อม  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี  4  เผ่าไทย อ.กันทรลักษ์  โดยมี  พระเทพวิสุทธิโมลี  เจ้าคณะภาค  10  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ซึ่งมี  พระมหาสนอง  ขนุติธโร  รองเจ้าคณะ  อ.กันทรลักษ์  เจ้าอาวาสวัดศิริวราวาส  เป็นพระสงฆ์ผู้ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ให้เป็นพระรับถวายทอดกฐินสามัคคี 4 เผ่าไทย  อ.กันทรลักษ์  ประจำปี 2563  และมี นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  4  พรรคเพื่อไทย  นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  

ซึ่งได้จัตุปัจจัย  จำนวนประมาณ  916,599 บาท  ทั้งนี้  เพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงศาสนสถานวัดศิริวราวาส  เพื่อให้การอนุเคราะห์แก่พระภิกษุ-สามเณรที่ประจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาส  และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญกฐินอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และเพื่อเป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี 4 เผ่าไทย อ.กันทรลักษ์  ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการวัดศิริวราวาส  ยังได้จัดให้มีตลาดนัดสินค้า OTOP สินค้าการเกษตร  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของโบราณนวัตกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่  อ.กันทรลักษ์  เพื่อแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 4  เผ่าไทยในครั้งนี้อีกด้วย/////ศิริเกษ  หมายสุข  อัมพณ จับศรทิพย์////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.