Header Ads

มณฑลทหารบกที่​ 31 ลงพื้นที่สร้างสพานช่วยเหลือชาวบ้าน​ 10 กว่าหลังคาเรือน

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม​ 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย ค่ายจิรประวัติ​ มณฑลทหารบกที่ 31  โดย กองพันทหารช่างที่ 4ได้รับการประสานการจากประชาชน บ้านหนองสังข์ ม.9  ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด จากกระแสน้ำหลาก ประชาชนจึงได้ขอความช่วยเหลือให้ทหารช่างสร้างสะพานข้ามชั่วคราว มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ กว่า 10 ครอบครัว ต่อมา ชุดสร้างสะพาน M.4 หน่วย กองพันทหารช่างที่ 4​ ค่ายจิรประวัติ​ ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเครื่องหนุนมั่น M.4 ร่วมกับการให้การสนับสนุนเครื่องจักรจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก และ ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์​ รอบรั้วภูธร​ 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.