Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว​ นำหัวหน้าส่วน​ ทำบุญ​ตักบาตร​ และวางพานพุ่ม​ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ 120 ปี

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 07.30 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 25 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) 


จากนั้น เวลา 08.30 น. ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาประชาคม  โดยได้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสมเด็จย่า เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ สำหรับประชาชนและข้าราชการที่ไปร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.