Header Ads

สบอ. 12 (นครสวรรค์) เปิดบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper รับนักปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ และนครสวรรค์ กว่า 150 คน ศึกษาเรียนรู้ประวัติทำไม้สักของไทย ที่เคยสร้างรายได้หลักให้แผ่นดินสยาม


เช้าวันที่  18 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-07.30 น. นายกำพล โมลัยรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นผู้แทน นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เปิดบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย  A.W.Cooper ต้อนรับนักปั่นจักรยานจากทีมงานต่ายงานเข้าจิ๊งจิงและทีมจักรยาน CFN  เพื่อนนักปั่นนครสวรรค์ กว่า 150 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติทำไม้สัก ที่เคยสร้างรายได้หลักให้แผ่นดินสยาม และเยี่ยมชมความงดงามของบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย  A.W.Cooper  ก่อนที่จะเดินทางปั่นต่อไปที่บ้านมอญชมการปั้นเครื่องดินเผา ตลาดพอเพียงบ้านหาดเสลา และวัดมรรครังสฤษดิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 


ทั้งนี้ กิจกรรมปั่นนี้ จัดขึ้นโดยทีมงานต่ายงานเข้าจิ๊งจิง เพื่อออกกำลังกายและเที่ยวชมเมืองและวัฒนธรรมของชุมชน


บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย  A.W.Cooper  เป็นบ้านที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2441 สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อดีตเคยใช้เป็นที่เก็บเงินค่าภาคหลวงการทำไม้ สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทย รัฐบาลได้นำเงินที่เก็บได้ไปสร้างสนามบินดอนเมือง เส้นทางรถไฟ และอื่นๆ ที่เป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในยุคนั้นถึงปัจจุบัน


ปัจจุบัน บ้าน 120 ปี ใช้เป็นสำนักงานย่อยของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

และแบ่งห้องหนึ่งเป็นที่พักของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  บริเวณบ้านเป็นที่ตั้งของอาคารดรุพันพิทักษ์ ใช้เป็นห้องประชุม พื้นที่จุดนี้เป็นป่ากลางเมืองไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นคงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของกลางเมืองปากน้ำโพ อีกด้วย


/////นายกำพล โมลัยรักษ์/อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.