Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME4.0 )***


17 ก.ย.63 (13.30น) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมงานดังกล่าว ในโอกาสนี้ รมช.ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่สถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 185 แห่ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงผลงานของสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้นำ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท โรงแรมเทวราช (1980) จำกัด และ ร้านท่าวังผาสปอรท์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.