Header Ads

เมืองปนกน้ำโพ​ จัดมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ครั้งที่ 2

 

เมืองปนกน้ำโพ​ จัดมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ครั้งที่ 2 แวะมาอุดหนุนสินค้าชุมชนแบบ New Normal กันนะคะ

ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าวีสแควร์ พลาซ่า อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 โดยมี นายชัชวาลย์ฉายะบุตร นายเชวงศักดิ์​  พลเยี่ยม นายประทีป​  ตระกูลสา​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา​ พลับน้อย​ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรม   

                                       

นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซึ่งนโยบายรัฐบาลได้กำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยกลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจึงเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

                                     

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOPเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ สามารถพัฒนาต่อยอด โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยร่วมจัดแสดงและจำหน่าย รวม 35 รายประกอบด้วย สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว


!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.