Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ระยะที่ 3

 

วันนี้ 1 กันยายน 2563 เวลา  08.30 น. นายปรีชา เดชพันธ์ุ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์ และ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ระยะที่ 3(พ.ศ. 2563-2565)  ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม  เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ สำหรับผู้ต้องขังด้วยการ สนองปณิธาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ เปิดโอกาส ในการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข ของผู้ต้องขังตามแนวทาง และความเหมาะสมของบริบทจังหวัดนครสวรรค์  

   จากนั้น ได้มีพิธีรับมอบครุภัณฑ์​ จากนายเสวก-นางนันทนา  ล้อพูลผล ประธานกรรมการบริษัทล้อพูนผล ไรซ์มิลล์  จำกัด เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED )​ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน​  นายปราการ​ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และ นางอรชุน เหลืองวิเศษการ นายกสมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง อัดแน่น    นายทะนงศักดิ์​ ชีวินโชติมา​ ประธานบริษัท​ ทีซี​ บราเธอร์แพค​ จำกัด​ มอบเครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน หรือหม้อต้มแผ่นความร้อน ให้แก่เรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.