Header Ads

ศรีสะเกษ เตรียมยิ่งใหญ่การแข่งขันวิ่ง KAMPTAENG Run 2020 ส่งเสริมเมืองกีฬาในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นี้

 

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมห้วยสําราญ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ประขุมหารือกับนายวิเชียร  บุญมาก  ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพง และคณะ  เพื่อให้การสนับสนุนการแข่งขันวิ่ง KAMPTAENG Run 2020  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้สมัครลงร่วมแข่งขันวิ่ง KAMPTAENG Run 2020  ด้วย

นายวิเชียร  บุญมาก  ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพง กล่าวว่า  โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันวิ่ง KAMPTAENG Run 2020 ขึ้น ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563  มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท และ วิ่ง VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท  โดยเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 การจัดการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเมืองกีฬา ตามนโยบายของนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อจัดหารายได้ในการสร้างโดมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย  พิเศษสุดการแข่งขันวิ่ง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด 3,000 บาท ที่ 2 เป็นเงินสด 2,000 บาท และที่ 3 เป็นเงินสด 1,000 บาท จึงขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนนักวิ่งทั่วไปร่วมกิจกรรมวิ่ง KAMPTAENG Run 2020  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย โดยจะมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้///ไ

/////ศิริเกษ หมายสุข  อัมพณ จับศรทิพย์////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.