Header Ads

ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำทีม พัฒนาศักยภาพ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ”หลังสถานการณ์ COVID-19

 


เมื่อวันที่  2 กันยายน 2563  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้นำคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 12 คน เดินทางไปร่วมอบรมเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานท่องเที่ยวองค์รวมและแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โควิด-19( COVID-19)  ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน  สสปน , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. ,  กระทรวงสาธารณสุข  , กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี    โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเสวนา จำนวนประมาณ 300 คน

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า   โครงการนี้เป็นโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ” มีการบรรยายโดยวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว  กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา   ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ผู้แทนจากองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวฯ  โดย นายชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการอบรมและได้กล่าวปาฐกถา  ก่อนที่จะให้คณะที่มาร่วมอบรมประชุมเสวนาทำ Workshop  ทิศทางการท่องเที่ยวหลัง COVID-19  และยังมีรายการเสวนาภายใต้หัวข้อแก้ปัญหาวิกฤติท่องเที่ยวไทยหลังสถานการณ์  COVID-19   ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ตัวแทนจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA), และตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค   ภายหลังเสวนา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดรายการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลายรางวัล  ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่นั่งอบรมอย่างพร้อมเพรียงจนเสร็จสิ้นและได้รับใบประกาศนียบัตร จากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกคน  

ดร.กัลยาณี ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้แล้ว  คณะคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้ไปดูงานที่แหล่งชุมชนต้นแบบ  ที่ชุมชนบ้านเชียง   จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันในหลายๆจังหวัด  โดย สสปน. ได้จัดทำ “โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการ บริษัทรับจัดประชุมธุรกิจไมซ์  Destiinationmanagement company (DMC) ,โรงแรมหรือสถานที่จัดงานที่เป็นสมาชิกสมาคม  ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,โรงแรม สถานที่จัดงาน TMVS,AMVS) หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมาย  สนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาทต่อกลุ่ม (จัดกิจกรรมระยะเวลา 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชม.) นอกสถานที่ตั้ง   สนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาทต่อกลุ่ม  (จัดกิจกรรมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 คนโดยขอรับการสนับสนุนได้ถึง 31 ตุลา 2563 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวา 2563 เรื่องขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันดำเนินการ   ผู้ที่สนใจให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน  สสปน. โทร. 02-6946000 ต่อ 6052  หรือ ดาว (ศศินภา) โทร. 061-6368335 ///////
ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.