Header Ads

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในท้องที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 2 กันยายน 2563  เวลา 9.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาณ โรงเรียนบ้านหนองแดน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง บ้านป่าคา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงาน ความก้าวหน้าในผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคา  ศูนย์ศึกษาธรรมชาตและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโละโคะ ที่ได้ร่วมกันจัดทำเนื้อหาหลักสูตร และจัดการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าบ้านโละโคะ" เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมา 5 ปี  ให้ท่านองคมนตรี ทราบ

นอกจากนี้ยังได้นำผลผลิตกาแฟอาราบิก้า จากแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "สร้างป่าสร้างรายได้" กับสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง บ้านป่าคา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มาให้ทางผู้ร่วมงานได้ทดลองชิมอีกด้วย

!!!!นายมังกร  จินดาหอม ผช. หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง บ้านป่าคา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  สบอ. 12(นครสวรรค์)


  อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.