Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือชาวบ้าน เกี่ยวกับการก่อสร้าง

     วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  ร่วมกับ นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอ นางสาวชไมพร  พูลเพิ่ม กำนันตำบลหัวดง นายปัญญา  ฤทธิ์กระจาย ผญบ.ม.10 ต.หัวดง นายบรรพต  เจริญศิลป์ ผญบ.ม.2 ต.หัวดง ได้ร่วมกันไกล่เกลี่ย เรื่องการรับเหมาก่อสร้างทำบ้าน ซึ่งผู้รับเหมาได้เบิกเงินไปก่อนทั้งหมดแล้ว  แต่ทิ้งงานไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยนางสาวนุชนาฎ ยิ้มเจริญ ราษฎร ม.10 ต.หัวดง ผู้ได้รับความเดือดร้อน แจ้งว่านายบุญชอบ  ยิ้มเจริญ ราษฎร ม.2 ต.หัวดง ผู้รับเหมา ได้เบิกเงินไปหมดแล้ว แต่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนเวลาผ่านไป 4 เดือนกว่า สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของบ้าน วันนี้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย จนเป็นที่ยุติ โดยผู้รับเหมาจะรับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ณ ห้องปฎิบัติงานนายอำเภอเก้าเลี้ยว

!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.