Header Ads

ชาวนา บ้านกัญญารัตน์ เร่งสูบน้ำในคลองห้วยรั้วใส่นาข้าว​ เพื่อหวังให้ต้นข้าวฟื้นตัว


ชาวนา​ บ้านกัญญารัตน์หมู่ที่​ 5 อำเภอเก้าเลี้ยว    จังหวัดนครสวรรค์  ยังคงรวมตัวตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณริมคลองห้วยรั้วเพื่อสูบน้ำจากในคลองดังกล่าว​ ส่งต่อใส่นาข้าวของตนเอง หลังในพื้นที่มีปริมาณฝนตกเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอสำหรับต้นข้าวที่ต้องน้ำในช่วงนี้  จากการเปิดเผยของ​ นาย ธวัชชัย จูอี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านกัญญารัตน์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ บอกว่า  ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านกัญญารัตน์ มีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น​ ทำให้ชาวนาต้องดิ้นรนหาน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  โดยการนำรถไถนามาทำการติดตั้งพร้อมสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อส่งน้ำเข้าคลองชลประทานและส่งต่อเข้าทุ่งนา​ ระยะทางหลยนับสิบกิโลเมตร​ เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังขาดแคลนน้ำ  โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณดังกล่าวชาวนาแต่ละตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะ​ชาวนาในพื้นที่ต้องผลัดเปลี่ยนกันสูบน้ำเข้าในพื้นที่ของตน  โดยหากได้น้ำเพียงพอต้องหยุดสูบน้ำและให้ชาวนาตำบลอื่นเข้ามาตั้งเครื่องสูบน้ำต่อ  เพื่อให้นาข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ที่กำลังเจริญเติบโต​ให้พ้นจากปัญหาวิกฤติภัยแล้งในครั้งนี้​ และจากการสอบถามนางเตือนใจ ชาวนาบ้านกัญญารัตน์ ได้เปิดเผยว่า การทำนา​ครั้งนี้ ถึงจะได้น้ำช่วงที่ข้าวกำลังฟื้นตัว แต่ตนก็ยังไม่แน่ใจว่าในช่วงเดือน ตุลาคม ข้าวของตนจะได้ปริมาณหรือได้เก็บเกี่ยวไหม เพราะช่วงนั้นน้ำจะขาดแคลนแต่ตนก็ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เลยต้องเสี่ยงทำนาเพราะตนและครอบครัว​ไม่มีอาชีพอื่นที่รองรับ
!!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.