Header Ads

อบจ.เชียงรายร่วมสมาคมสื่อฯ เชียงรายพัฒนาสื่อ “ยุคใหม่”กระตุ้นท่องเที่ยว

                                                                           

      ที่ห้องธรรมรับอรุณ องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย     อบจ.เชียงรายร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ที่นำโดยนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดกิจกรรมตาม”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายให้กับบุคลากรสื่อมวลชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว และด้านประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัยให้เข้ากับผู้ร่วมโครงการ เพื่อนำมาประยุทธ์ใช้และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนทุกแขนง นักหนังสือพิมพ์ นักข่าวโทรทัศน์-วิทยุ นักจัดรายการทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างทันสมัย ก้าวข้ามยุคสู่ 5G อย่างมีประสิทธิภาพ 


        ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรม อบรมด้านภาพรวมการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว, สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19และเทคนิคตัดต่อภาพ ให้ สื่อมวลชน สมาชิกของสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และผู้เกี่ยวข้องรวม 30 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันนี้( 2 กันยายน 2563) หลังจากที่นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3-6 กันยายน ณ ที่ว่าการเมืองพัทยา และ  ททท.สนง.พัทยา โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายไพรัช สุขงาม รองผอ.ททท.สำนักงานพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในสถานการณ์แผ่ระบาดโควิด-19 ละการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ก่อนที่คณะสื่อมวลชนเชียงราย จะเดินทางไปยังสมาคมนักข่าวชลบุรี ห้องประชุมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อดูงาน สิ่งสำคัญนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยนายจักรภัทร แสนภูธร เลขาธการสมาคมฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ สมาคมสื่อนักข่าวชลบุรี โดยนายณพล บริบูรณ์ นายกสมาคมนักข่าวชลบุรี และอุปนายกสมาคมท่านที่ 1   ซึ่งบันทึกความร่วมมือประกอบไปด้วย ด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารให้เกิดความถูกต้องของข่าวทั้งสองภูมิภาค, เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสื่อ”ยุคใหม่” และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามทั้งสองสมาคม  โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับสื่อมวลชนในการนำมาประยุทธใช้ต่อไป


                                

            จากนั้น คณะสมาคมสื่อฯเชียงรายได้เดินทางไปดูงานที่  สวนนงนุช "สวนพฤกษศาสตร์" 10 อันดับ สวยที่สุดในโลก มีคุณโต้ง-กัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุชพัทยา ให้เกียรติเข้าพบและต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจให้กับคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก......


------สัมภาษณ์ คุณโต้ง กัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุชพัทยา----- 


จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทร ทองศักดิ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.