Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ

บริเวณที่หน้าว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จัดงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความสุข ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ผสานพลัง สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ด้วยช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน​" โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง​ วันที่ 24 กันยายน 2563​ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์​ ซึ่งมี นายรัฐพล​ ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พันตำรวจเอกนิติศักดิ์​ แก้วอ้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เก้าเลี้ยว​ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ตามที่ ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่ม.OTOP​ เกษตรกรรายย่อย และประชาชนในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอใกล้เคียง และภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยการจัดงานดังกล่าวนี้​ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์​ OTOP​และการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้อยเรียงวิถีและวัฒนธรรมถิ่น การแสดงพื้นบ้าน มันเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้รักษาและสืบทอดต่อไป และที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มอาชีพผู้ผลิตของฝากของที่ระลึก ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปศุสัตว์ การแปรรูปและการจำหน่ายสินค้า OTOP และในกิจกรรมวันนี้ ที่จะขาดไม่ได้ คือสาวงามรำวงของแต่ละตำบลในอำเภอเก้าเลี้ยว!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ news13(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.