Header Ads

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลชุมแสง


วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน การส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) ให้แก่โรงพยาบาลชุมแสง โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ในครั้งนี้ว่า เนื่องจากช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลชุมแสงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000.-บาท เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท้วงที

                              

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน มีกำลังใจกำลังกายที่แข็งแรง พร้อมในการปฏิบัติ เพื่อเป็นที่ของผู้ป่วยต่อไป!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์ news13!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.