Header Ads

รมว. ทส. สั่งเคลื่อนย้ายหมีหมา ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เลี้ยงไว้ในกรงขนาดเล็ก แออัด ไปเลี้ยงใน คอกมาตรฐานและกว้างใหญ่

 

วันนี้ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสมปอง  ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  นายตรศักดิ์  นิภานันท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันทำพิธีปล่อยย้ายหมีหมา (Malayan Sun Bear) จากกรงขนาดเล็ก ที่แออัด ออกสู่คอกเลี้ยงใหม่ที่กว้างใหญ่


ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และนายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกช้างป่าห้วยขาแข้งพลัดหลง และได้แวะมาตรวจเยี่ยมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับทราบว่า มีหมีหมา  ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับมอบจากประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 5 ปีก่อน ขณะนั้นมีอายุราว 6 เดือน แล้วเลี้ยงดูแลต่อเนื่องเรื่อยมา จนขณะนี้มีอายุกว่า 5 ปี แล้ว ยังได้รับการเลี้ยงดูในกรงขนาดเล็ก ใช้ชีวิตแบบแออัด คับแคบ  จึงมีดำริให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดสร้างกรง หรือ คอก หรือ บ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ ให้หมีหมาตัวนี้ โดยเน้นว่าคอกใหม่จะต้องให้หมีหมาอยู่ได้อย่างมีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และหลักวิชาการ


สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงเร่งทำ บ่อเลี้ยง ขนาดใหญ่ พื้นที่กว้างยาวประมาณ 8x15 เมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงดูแลหมีหมาตัวดังกล่าว


นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของหมีหมาตัวนี้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ ให้ได้ย้ายที่อยู่จากกรงเล็ก แออัด ที่อยู่มายาวนาน ได้มีที่อยู่ใหม่ที่กว้างใหญ่ สามารถเดินเล่น และวิ่งออกกำลังไปมาได้อย่างสะดวกสบาย!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.