Header Ads

น้ำฝนทะลักเข้าแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่


น้ำหลากเข้าแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ป่าแม่วงก์  ในขณะเจ้าหน้าที่กำชับนักท่องเที่ยวให้ลงเล่นน้ำที่จุดกำหนดเพื่อความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเก้าอี้และสิ่งของบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่หนีน้ำ  หลังน้ำฝนจากเทือกเขาแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ หลากเข้าในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา  ซึ่งปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำเข้าท่วมโขดหินและเก้าอี้พักผ่อนของนักท่องเที่ยวบางส่วน  ขณะที่นายก้าน ยนตระศาสตร์ เจ้าหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่บอกว่า  ฝนที่ตกสะสมตั้งแต่ช่วงสองวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยน้ำมีสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวแรง  จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราพร้อมติดป้ายกำชับนักท่องเที่ยวให้ลงเล่นน้ำบริเวณริมตลิ่งหรือตามจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ล่าสุดยังคงมีน้ำป่าหลากเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำก้อนนี้จะไหลลงคลองแม่วงก์เข้าสู่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

!!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์ news13  0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.