Header Ads

"พ่อเมืองสี่แคว" กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในการปฏิบัติราชการวันเกษียณอายุราชการในวันนี้

            นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  จุดธูปกราบสักการะศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  จากนั้นได้เดินทางกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  สักการะศาลหลักเมือง สักการะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ -  เจ้าแม่ทับทิม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5  พระภูมิเจ้าที่ หน้าศาลากลางจังหวัด  และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เนื่องด้วยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  จะปฎิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นวันสุดท้าย ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในวันนี้  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการของจังหวัด ร่วมมอบดอกไม้แสดงความเคารพ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนและข้าราชการ ที่มาส่งในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง

          สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคนใหม่ คือ นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ที่ย้ายมาจากจังหวัดพิจิตร  มีกำหนดการ ที่จะเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการนครสวรรค์ พร้อมปฏิบัติงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ต่อไป

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ new13(0619525644)!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.