Header Ads

ศรีสะเกษ เตรียมขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือใน จ.ศรีสะเกษ และมี นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัด จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือฯ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) และคณะกรรมการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ในมาตรา 28 ให้แต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด โดยมี ผวจ.เป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัด และในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาลูกเสือ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ///// 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.