Header Ads

ฝ่ายปกครอง"เก้าเลี้ยว" ลงพื้นที่ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค แจกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม​ จากคลองหนองพังพวย

เมื่อเวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  พร้อมด้วย​ นายคนอง  ศรีสิทธิ์  เกษตรอำเภอ นายคมสันต์  อินทร์เทียม  ปศุสัตว์อำเภอ นายวีระศักดิ์  ทามิน ปลัดอำเภอ ร.ต.ภูทัด  โพธิ์กลัด สัสดีอำเภอ นายประทุม  ปราศจาก กำนันตำบลหนองเต่า นายยงยุทธ  ทองชุบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  และ สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นท่วม จากคลองหนองพังพวย​ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และของใช้ประจำวัน แก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำไหลหลากจากคลองหนองแพงพวย ที่เข้าท่วมบ้านพักอาศัย จำนวน 10 หลังคาเรือน ทำให้การดำเนินชีวิตลำบากขึ้น ทั้งนี้ได้ช่วยกันเก็บสิ่งของมีค่า ไว้บนที่สูงแล้ว นอกจากนี้ราษฎรได้นำรถแบคโฮ เก็บผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้น  และนำกระสอบทรายมาปิดกั้นมิให้น้ำที่ล้นจากคลองหนองพังพวย มาท่วมบ้านซ้ำอีก 

   ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว​ และผู้นำท้องที่​ และท้องถิ่น ยังได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด​ เพื่อจะได้ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีต่อไป
!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!!! 

     

ขับเคลื่อนโดย Blogger.