Header Ads

ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเข้มแม่สาย เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

  

พลเอก อภิรัชต์คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปกองกำลังผาเมืองในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมกำชับการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดย ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ได้มีการสั่งการเป็นแนวทางปฏิบัติ​ ให้กองกำลังผาเมืองเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย​ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวอาจนำพาโรคระบาดโควิด – 19 เข้ามาแพร่ระบาด​ ภายในประเทศได้ พร้อมทั้งให้ติดตั้งไฟส่องสว่าง​ วางลวดหนาม และกล้อง CCTV ในพื้นที่เพิ่มเติม และประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างกำแพงตามลำน้ำ เพื่อง่ายต่อการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย  และจัดทำพนังกั้นน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และประสานกรมชลประทานในการกำจัดวัชพืช และเศษขยะที่กีดขวางประตูระบายน้ำ รวมทั้งคลองส่งน้ำ ซึ่งจะ ทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนได้อย่างสะดวก ทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งอาจกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง กองกำลังผาเมือง จึงได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยทันทีโดยทำการเพิ่มเติมกำลังของ หมวดลาดตระเวนกองกำลังผาเมือง และกองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษ รอยต่อ  อำเภอ (อำเภอแม่ฟ้าหลวง – อำเภอแม่สาย) จังหวัดเชียงราย รวมถึงประสานกับทางอำเภอ ในการใช้กำลังประชาชนเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เฝ้าตรวจการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด​ ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม จำนวน 10 จุด​ การวางลวดหนามเพิ่มเติม ครอบคลุมเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด ​และทำการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการก่อสร้างกำแพงและพนังกั้นน้ำตามลำน้ำ ได้ประสานกับกรมชลประทานในการกำจัดวัชพืชและเศษขยะ นอกจากนี้แล้ว ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบความห่วงใยให้ผู้บังคับหน่วยดูแลสวัสดิการของกำลังพลที่ ปฏิบัติงานให้ดี ซึ่งทุกหน่วยได้เน้นย้ำ พร้อมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวอย่างใกล้ชิด สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วยความภาคภูมิใจ 

จักรภทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์​ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.