Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม การเกิดอุบัติเหตุหมู่บนท้องถนน

บริเวณถนนสาย 1182 นครสวรรค์​ -​ บรรพตพิสัย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นผู้อำนวยการ สั่งการ ในการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุบัติเหตุหมู่ บนท้องถนน โดยมีการจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง มีรถกระบะชนกับรถตู้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งอุบัติเหตุหมู่หรืออุบัติเหตุกลุ่มชน เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิด หรือเตรียมตัวมาก่อน เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น จึงทำให้ทั้งผู้ป่วยและญาติมีความคาดหวังสูง ในด้านบริการ ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ปรารถนาจะรอดชีวิต และพ้นจากความพิการ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน เป็นงานแรกและเป็นศูนย์กลางที่ต้องเตรียมรับ และให้บริการผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน จึงต้องอาศัยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันท่วงที ในกระบวนการรอบด้านของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากการจะให้บริการผู้ป่วยและญาติแล้วยังต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมสถานที่ ให้พร้อมบริการ ต้องจัดระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้พร้อม เพื่อตอบสนองผู้ป่วยและญาติได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในการซ้อมแผนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย ปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน ตำบลดงเมืองใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หน่วยกู้ภัยมหาโพธิ เก้าเลี้ยว และหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.