Header Ads

คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว​ จัดพิธีทิ้งกระจาด​ ณ ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว


วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัฐพลธุระพันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เข้าร่วมในพิธีทิ้งกระจาด(ซิโกว)​ ณ ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว ได้จัดทำพิธีนี้ขึ้น เพื่ออุทิศ ให้วิญญาณไม่มีญาติ พร้อมทั้งแจกทานเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และคนพิการ จำนวน  1,250 ชุด​ และมีพิธีเซ่นไหว้อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไร้ญาติ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน​

วันสารทจีน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของชาวจีน ที่โดยปกติแล้วจะช้ากว่าปีปฏิทินทางจันทรคติของไทยประมาณ 2 เดือน ชาวจีนเชื่อว่าวันเพ็ญเดือน 7 เป็นวันที่ญาติของผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของตน ดังนั้นชาวจีนจะทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ชาวจีนเชื่อว่ายังมีวิญญาณอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีญาติเซ่นไหว้จะเกิดการหิวโหยอดโทรม เป็นที่น่าเวทนา บางบ้านยังอาศัยช่วงบ่ายของวันสารทจีนเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติ หรือคนจีนเรียกว่า"ไป๊ฮ้อเฮียติ๋" หรือไหว้ผีไม่มีญาติและสัมภเวสีที่นอกบ้านหรือลานหน้าบ้าน

!!!!!อัมพณ  จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.