Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ลงสมัครคัดเลือกผู้ใหญ่ ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียง

           วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน​ และต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง หรือการกระทำทุจริต ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และจัดทำให้มีการสาบานตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าจะไม่ทำการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง​ รวมทั้งให้รักษาสามัคคีปรองดอง ด้วยกันเองของผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 ตำบลมหาโพธิ​ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือก จำนวน 3 คน ซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันที่ 29 กันยายน​ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนายอำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งผู้สมัครทั้ง 3 คน ก็รับปาก จะไม่ซื้อเสียงขายสิทธิ์ ในข้อตกลง กันไว้

!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13(0619525644)!!!!

      

ขับเคลื่อนโดย Blogger.